Profil spoločnosti


Stavebno-montážna firma KORA-MONT s.r.o. bola založená v roku 1991 z dvadsiatich piatich pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami v odbore elektro, hydroizolácie, termoizolácie, špecialistov na bleskozvody.

K výkonu práce patrí aj dodanie výkresovej dokumentácie v 3 vyhotoveniach + PC podklad dgn - súbor, ako aj nemecká konzultácia zameraná na odbor elektro.

Po ukončení prác sa prevedie odborná prehliadka a skúška elektrotechnikom špecialistom s vydaním východiskovej správy.

Filozofiou firmy je, aby sa zadané práce previedli kompletne aj s príbuznými profesiami (izolatérske, klampiarske, murárske, zváračské práce).

Pracovníci sú vybavení bezpečnostnými a odbornými pomôckami, ako napríklad 2 kusy LEISTER Varimat - teplovzdušný zvárací automat na lepenie RESITRIXU, 5 kusov ručných teplovzdušných zváracích súprav LEISTER, meracie elektrické prístroje, ako aj potrebné ručné elektrické náradie.

V kolektíve je zaužívaná vysoká pracovná a technologická morálka.
KORA MONT s.r.o.
Štefan Rábek


Ľudovíta Štúra 1570
951 31
Močenok

tel. /fax :
037 / 778 10 14
mobil:
0905 454 516
0905 620 392

e-mail:
kora@kora-rabek.sk
Vytvoril : Juraj Vyskočil - 0911 02 73 90