Referencie


 • I. D. C. Pečivárne Sereď
 • Hubert J.E. a. s. Sereď
 • Stavbyt s. r. o. Sereď
 • Cooproject s. r. o. Bratislava
 • Pentacoop s. r. o. Bratislava
 • HIRK s. r. o. Sereď
 • Mäsokombinát a. s. Sereď
 • VÚB Šaľa

 • Školská správa Galanta
 • Medika Bratislava
 • Roľnícke družstvo Šaľa
 • ZŠ Nitra
 • VW Bratislava
 • Duslo a. s. Šaľa
 • Tlmače a. s.
 • Mladá Boleslav - Škoda Auto a. s.

 • Na týchto objektoch boli prevedené rekonštrukcie strechy kompletne s bleskozvodným zariadením.

  Firma dáva na uvedené práce záruku 5 rokov.

  V archíve elektronika špecialistu je zaznamenaných 120 odborných prehliadok.

  KORA MONT s.r.o.
  Štefan Rábek


  Ľudovíta Štúra 1570
  951 31
  Močenok

  tel. /fax :
  037 / 778 10 14
  mobil:
  0905 454 516
  0905 620 392

  e-mail:
  kora@kora-rabek.sk
  Vytvoril : Juraj Vyskočil - 0911 02 73 90