Ponuka materiálov na izoláciu striech proti vode

  Slovenská lepenka
  HYDROBIT cca.   7.80.- €/m2   záruka 2 roky
  GLASBIT cca.   11.30.- €/m2   záruka 5 rokov
  ELASTOBIT cca.   12.80.- €/m2   záruka 10 rokov
  Talianska lepenka
  NOVOGLAS cca.   13.90.- €/m2   záruka 10 rokov
  Nemecká lepenka
  VEDATOP cca.   20.10.- €/m2   záruka 10 rokov
  VEDAPLÁN cca.   20.80.- €/m2   záruka 10 rokov
  RESITRIX cca.   25.20.- €/m2   záruka 10 rokov
  Ceny sa menia podľa množstva materiálu


RESITRIX
zvariteľný izolačný pás v spojoch
na báze elastoméru EPDM

   Je opatrený spájajúcou hornou vrstvou a má sklenenú stužiacu vrstvu. Spodná strana je potiahnutá modifikovaným polymér-bitumenom. Resitrix je v značnej miere odolný voči stárnutiu, počasiu, je odolný proti ultrafialovému žiareniu a ozónu, odolný voči koreňom podľa DIN 4062, vzdoruje zemnej hnilobe a napadnutiu pliesňou.
   Zvláštna ochrana horného povrchu izolačného pásu nie je potrebná. Resitrix vyhovuje DIN 4102, časť 7, je odolný voči lietavému plameňu a sálavej žiare.
   Tento materiál sa môže používať na rovné a šikmé strechy.

Strešný izolačný pás
RESISTIT-PERFEKT E

   Strešný izolačný pás RESISTIT-PERFEKT E (E = Einlage = vložka), má sklenú sieťovú vložku, ktorá dáva tomuto výrobku stabilitu a rovnosť.

   Je vyrábaný z Elastomér Etylén-Propylén-Terpropilénu (EPDM) a spĺňa podmienky DIN 7864. Horná a dolná strana izolačného pásu je vzorkovaná a opatrená vrstvami zabezpečujúcimi také spojenie, ktoré umožňuje obojstranné položenie a prilepenie.

   RESISTIT-PERFEKT E sa vynikajúco osvedčil na zaizolovanie plochších aj strmších striech všetkého druhu.

   Materiál je odolný voči ozónu, UF žiareniu a IČ žiareniu, vzdoruje proti prerastaniu koreňov podľa DIN 4062 a DIN 4102, časť 7, je odolný voči lietavému plameňu a proti žiariacej teplote, je zaradený do triedy stavebných materiálov B2.

Viacúčelový strešný izolačný pás
RESISTIT PERFEKT R

   Tento mnohostranne použiteľný strešný izolačný pás z Etylén-Propylén-Terpropilénu (EPDM) je na oboch straných vzorkovaný, ale nie vystužený. Spracuje sa na plachty vo výrobni a ako prípojný pás na účely prípojok. Materiál je 1,0 až 1,2 mm hrubý. Váha cca 1,2 kg/m2 príp. 1,4 kg/m2.
   Možnosti použitia: ako prípojné a ukončujúce pásy všetkých druhov, napr. koniec strechy a prípoj na murivo, svetlíky a odvetrávacie rúry, oblepenie vpustí a tesnenie dilatačných škár.

   RESISTIT PERFEKT R je odolný voči ozónu, UF a IČ žiareniu a je odolný voči prerastaniu koreňov podľa DIN 4062. Materiál je zaradený podľa DIN do triedy stavebných materiálov B2. Je odolný voči lietavému plameňu a sálavému žiareniu podľa DIN 4102, časť 7.

RESISTIT-Formovacie dielce - bezchybný sortiment

   Formovacie kusy zo syntetického kaučuku (Polychloropren(CR), obchodný názov Neopren) uľahčujú a výrazne urýchľujú prácu na stavenisku. Používajú sa na zaizolovanie vonkajších a vnútorných rohov, pre rúrové prechody a spojenia, tiež so spojením s bitumenovými materiálmi.
   Sú stálopružné, odolné voči chladu podľa DIN 53361, proti UF žiareniu a ozónu, odolávajú lietavému plameňu a sálaniu tepla podľa DIN 4102 a odolávajú zemnej hnilobe a napdanutiu plesňami, bitumenu a smole, proti prerastaniu koreňmi podľa DIN 4062.


   Výhoda v pracnosti pre komplikované krytiny je v tom, že formovacie diely sa nemusia na streche vyrezať a formovať. Všetky možnosti,ktoré sa vyskytnú v praxi, sú zohľadnené.
KORA MONT s.r.o.
Štefan Rábek


Ľudovíta Štúra 1570
951 31
Močenok

tel. /fax :
037 / 778 10 14
mobil:
0905 454 516
0905 620 392

e-mail:
kora@kora-rabek.sk
Vytvoril : Juraj Vyskočil - 0911 02 73 90